CASC3 valgu järjestusest ennustatud rakku siseneva peptiidi toime rakkudele in vitro

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Rakku sisenevad peptiidid on keskmiselt 5-30 aminohappest koosnevad peptiidid, mis on võimelised sisenema rakku ning mille põhjal on võimalik luua peptiidseid ravimeid. Peptiidsete ravimite eelisteks on nende suhteliselt lihtne sünteesimine ja võimalus tootmiseks suures skaalas. Kuna peptiidi koosnevad aminohapetest on need kehale tavapäraselt, ilma toksiliste vaheühendite tekketa, lagundatavad. Antud töös uuriti CASC3 valgu järjestusest ennustatud rakku siseneva peptiidi sisenemist rakkudesse ja toimet rakkudele in vitro. Töö eesmärk oli leida valgujärjestusest erinevate RSP ennustusprogrammide abil uued potentsiaalsed RSP järjestused ning neid in vitro testida.

Description

Keywords

rakku sisenevad peptiidid, CASC3

Citation