Külastaja sihtkoha valikut mõjutavad tegurid madalhooajal Pärnu linna näitel

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž