Liikluskindlustuslepingute pikkuste prognoosimine Weibulli mudelite abil

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida liikluskindlustuslepingute katkestamisi ning hinnata tunnused, mis iseloomustavad kliente, kes katkestavad kiiremini kui teised. Esmalt tutvustatakse elukestusanalüüsi mõisteid ning mudeldamiseks kasutatavaid võrdelise riski ja kiirendatud tõrkeaja mudeleid. Lisaks kirjeldatakse Weibulli jaotust ning rakendustarkvara R võimalusi elukestusandmetega töötamiseks. Seejärel puhastatakse andmed ja luuakse mudel. Mudeli põhjal leitakse sõltumatutele andmetele prognoosid, mille abil valideeritakse mudel. Veel tuuakse välja mudelist selgunud tulemused. Analüüsiks kasutatakse Ergo kindlustuse andmeid. Töö tulemusena valmib mudel, mille abil saab prognoosida uute lepingute pikkust.

Description

Keywords

Weibulli jaotus, Kaplan-Meieri hinnang, võrdeliste riskide mudel, kiirendatud tõrkeaja mudel, Kaplan-Meier estimation, accelerated failure time model, proportional hazard model, Weibull distribution

Citation