Tervete rasedate naiste kehavedelikest eraldatud mikroRNA-de profiil

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

MikroRNA-de (miRNA-de) peamine eesmärk on reguleerida post-transkriptsiooniliselt geenide ekspressiooni kas translatsiooni inhibeerimise või mRNA degradeerimise kaudu. Erinevate kudede poolt produtseeritud ekstratsellulaarsed miRNA-d on leitavad kehavedelikes ning nende muutuva ekspressiooni tõttu saab neid kasutada mitteinvasiivsete biomarkeritena haiguste detekteerimisel. Platsenta kui rasedusaegne organ ekspresseerib samuti kindlas koguses miRNA-sid, mille ekspressioonitasemeid on võimalik jälgida ema vereringest. Hiljuti märkimisväärset panust mitteinvasiivsete biomarkerite väljatöötamisse on avaldanud uriinis ringlevad miRNA-d. Seetõttu antud bakalaureusetöö eesmärk on leida, kas tervete rasedate uriinis on olemas platsentaspetsiifilised miRNA-d, mille kaudu oleks võimalik tulevikus mitteinvasiivselt tuvastada rasedusega kaasnevaid komplikatsioone

Description

Keywords

biomarker, mikroRNA, platsenta, uriin

Citation