Europarteide ja Euroopa Parlamendi fraktsioonide sotsiaalmeediakasutus 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Kuigi sotsiaalmeediat kasutatakse poliitika tegemisel üha enam ning osav sotsiaalmeediakampaania võib mõjutada valimistulemusi, ei ole analüüsitud Euroopa Parlamendi (edaspidi EP) fraktsioonide ega europarteide ühismeediakanalite olemasolu ning kasutamise aktiivsust. Niisiis uurisin europarteide ja EP fraktsioonide sotsiaalmeedia kasutust 2019. aasta EP valimiste kontekstis. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli teada saada, kui laialdaselt ja intensiivselt kasutasid EP fraktsioonid ja Euroopa tasandi erakonnad nelja sotsiaalmeedia kanalit (Facebook, Twitter, Instagram ja Youtube) EP 2019. aasta valimiste ajal. Uurimistöö eesmärgi täitmiseks analüüsisin EP fraktsioonide ja europarteide sotsiaalmeedia kanaleid – missugused kontod olid EP fraktsioonidel ja erakondadel olemas, kui suured olid nende sotsiaalmeediakanalite jälgijaskonnad ja kui aktiivselt neid valimiste-eelsel perioodil kasutati. Analüüsitulemused näitasid, et nelja sotsiaalmeediakontot omasid kõik EP fraktsioonid ja suurem osa europarteidest. Lisaks selgus, et Roheliste europartei ja Euroopa Loomade Partei postitused olid kaasavamad tsentristlike europarteide postitustest. Viimasena järeldus, et euroskeptilised europarteid ei kasutanud enda kontosid postitamiseks sagedamini kui teised europarteid ning kahel euroskeptilistel europarteil puudusid kõik sotsiaalmeediakontod. Tugevaima sotsiaalmeedia kohaolu ja sotsiaalmeedia strateegiaga paistis välja Roheliste europartei.

Description

Keywords

Citation