Muukeelse kooli 4.-9. klassi eesti keele õpikute tekstianalüüs

Abstract

Muukeelse kooli eesti keele õpikutel on leitud sõnade esinemissagedus ja nimisõnade abstraktsus. On võrreldud õpikuid ja õppetükke omavahel ja eesti keele sagedussõnastikuga. On antud soovitusi õpikute autoritele õppetekstide keerukuse sujuvama tõusu saavutamiseks.

Description

Keywords

Kooliõpikud, Sagedussõnastikud, Sõnade abstraktsus, Teksti keerukus

Citation