Väärtused kui inimvara ja nende seos ühiskonna arenguga