Äriprotsesside dekompositsioon asjade interneti perspektiivist

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Asjade internet (IoT) pakub suurt potentsiaali mitmetes erinevates valdkondades. Selleks, et seda potentsiaali realiseerida, on vaja veel palju takistusi ületada. Üheks takistusteks on see, kuidas integreerida IoT süsteemid äriportsesside juhtimiseks mõeldud standarditega. Käesoleva magistritöö esimene osa annab ülevaate erinevate äriprotsesside standardite sobivusest IoT platvormiga. Teises osas võetakse luubi alla esimeses osas sobivaimaks tunnistatud äriprotsesside juhtimise modelleerimisstandard ja keskendutakse IoT platvormi probleemidele, mis on seotud koduautomaatikaga. Esimene väljakutse on selles, et kuna turule tuleb üha uusi IoT andureid ja seadmeid, mis võimaldavad suuremaid ja keerukamaid lahendusi nagu näiteks näotuvastusel toimiv tark ukselukk, siis need seadmed nõuavad ka suuremat arvutusvõimsust. Kodused kontrollerid on aga sageli piiratud ressursiga seadmed ning on seetõttu pudelikaelaks sellistes targa kodu süsteemides. Teine väljakutse on see, et erinevad tootjad tulevad turule endakoduautomaatika süsteemidega, mis omavahel suhelda ei suuda. Seega läheb vaja mitut rakendust, et tarka kodu juhtida. Nende probleemide lahendamiseks esitan kontseptuaalse IoT terviksüsteemi, mis võimaldab protsessid lõhkuda osadeks ja need osad käivitada teistes süsteemides, et vähendada koduse kontrolleri jõudlusvajadust. IoT seadmed selles terviksüsteemis on ühendatud kasutades platvormi, mis võimaldab erinevad koduautomaatika süsteemid üheks luua. Magistritöö raames valmis laiendus Camunda töövoo juhtimise platvormile, mis realiseerib esitatud terviksüsteemi. Esitan selle laienduse nõuded ja piirangud ning ilmestan neid kasutades targa kodu protsesse.
The Internet of Things (IoT) offers a great potential in many different application areas such as health care and home automation. However, in order to realize this potential, significant hurdles still have to be overcome. One of the hurdles is how to integrate IoT systems into business processes in the context of using standards such as BPMN2.0. In this thesis I present the results of a state of the art synthesis of Business Process Driven Internet of Things approaches. Based on the results, a business process modelling standard was chosen and used to overcome challenges which are related with IoT and home automation. The first challenge is the adaptiveness of the current IoT systems. For example, while new and more capable sensors enable complex applications such as smart door locks with face recognition that require significant computing resources, home controllers are often resource-constrained devices and therefore considered as a bottleneck for these complex systems. The second challenge is the interoperability of the current home automation systems because systems provided by different vendors cannot be controlled by the same application. To address these issues, this thesis proposes a software framework that enhances the adaptiveness and performance of IoT solutions. This is achieved through a novel approach where the process model is decomposed and the decomposed subparts are offloaded to an external entity. A prototype of this framework has been implemented using Camunda workflow engine. The framework supports IoT by integrating with the OpenHAB smart home system. The performance and scalability of the system is evaluated through a series of experimental case studies. Results showed that offloading can help in case of compute intensive tasks, a face recognition task performed three times faster for example.

Description

Keywords

Citation