Facebooki kasutamisest loobujad: põhjused ja kogemused

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada, mille tõttu Eesti inimesed lõpetasid Facebooki kasutamise ning kuivõrd kommunikeeriti enda loobumisotsust teistele. Samuti soovisin teada, kuidas intervjueeritavad suhtlevad edasi oma lähedaste ja sõpradega. Lisaks oli töö eesmärgiks uurida, mida tehakse ajaga, mis enne veedeti Facebookis ning millised on informantide emotsioonid ning mõtted peale Facebookist loobumist. Tulemuste välja selgitamiseks viisin läbi kümme semi-struktureeritud individuaal-intervjuud. Intervjuudesse leidsin Facebookist loobujad Facebooki üleskutse abil. Valimisse kuulus seitse naissoost ning kolm meessoost isikut, kes vastasid valimi kriteeriumitele ning andsid esimestena nõusoleku intervjuudes osalemiseks. Analüüsides intervjueeritavate põhjuseid Facebooki kasutamisest loobumisel, vaadeldi peamiselt kahte aspekti, millest esimene keskendus Facebooki ebaturvalisusele ning teine suurele ajakulule. Loobumisotsusest teatasid teistele vaid paar endist kasutajat, kuid suurem osa intervjueeritavatest otsustasid sellest mitte teatada, sest ei soovitud, et neid teistest kanalitest üles hakatakse otsima. Uurides, mis on peamised suhtlusvahendid peale Facebookist loobumist, tõid intervjueeritavad esile, et kasutatakse telefoni, e-kirja ning kohtutakse ka silmast silma. Lisaks toodi välja ka kiirsuhtluskanalid ning sotsiaalmeedia, mida on hakatud aina enam kasutama. Alternatiivsete suhtlusvahendite ning –kanalite eeliseks nimetasid intervjueeritavad seda, et soovitakse kiirelt ja mugavalt oma info teistele edastada, sest info edasi kandmist ei takista uued postitused ning informatsioon, mida Facebooki ajajoonelt leiti. Peale Facebookist loobumist osatakse aega mõistlikumalt ära kasutada ning on leitud tegevusi, millega saab vabal ajal tegeleda. Intervjueeritavad tunnevad end peale Facebooki kasutamise lõpetamist ka vabamalt, õnnelikumalt ning on rohkem rahul enda eluga, sest enam ei kurna neid pidevalt uuenevad postitused Facebooki ajajoonel ning enam ei võrrelda end teiste kasutajate piltide ega postitustega. Võtmesõnad: Facebook, sotsiaalmeediast loobumine, kiirsuhtluskanalid, tehnoloogia kasutamise lõpetamine.

Description

Keywords

Citation