Reducing trust and improving security in zk-SNARKs and commitments

Date

2020-07-09

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

zk-SNARK-id on tõhusad ja praktilised mitteinteraktiivsed tõestussüsteemid, mis on konstrueeritud viitestringi mudelis ning tänu kompaktsetele tõestustele ja väga tõhusale verifitseeritavusele on need laialdaselt kasutusele võetud suuremahulistes praktilistes rakendustes. Selles töös uurime zk-SNARK-e kahest vaatenurgast: nende usalduse vähendamine ja turvalisuse tugevdamine. Esimeses suunas uurime kui palju saab vähendada usaldust paaristuspõhiste zk-SNARK-ide puhul ilma nende tõhusust ohverdamata niiviisi, et kasutajad saavad teatud turvataseme ka siis kui seadistusfaas tehti pahatahtlikult või kui avalikustati seadistusfaasi salajane teave. Me pakume välja mõned tõhusad konstruktsioonid, mis suudavad takistada zk-SNARK-i seadistusfaasi ründeid ja mis saavutavad senisest tugevama turvataseme. Näitame ka seda, et sarnased tehnikad võimaldavad leevendada usaldust tagauksega kinnitusskeemides, mis on krüptograafiliste primitiivide veel üks silmapaistev perekond ja mis samuti nõub usaldatud seadistusfaasi. Teises suunas esitame mõned tõhusad konstruktsioonid, mis tagavad parema turvalisuse minimaalsete lisakuludega. Mõned esitatud konstruktsioonidest võimaldavad lihtsustada praegusi TK-turvalisi protokolle, nimelt privaatsust säilitavate nutilepingusüsteemide Hawk ja Gyges konstruktsiooni, ja parandada nende tõhusust. Uusi konstruktsioone saab aga otse kasutada uutes protokollides, mis soovivad kasutada zk-SNARK-e. Osa väljapakutud zk-SNARK-e on implementeeritud teegis Libsnark ja empiirilised tulemused kinnitavad, et usalduse vähendamiseks või suurema turvalisuse saavutamiseks on arvutuslikud lisakulud väikesed.
Zero-knowledge Succinct Non-interactive ARguments of Knowledge (zk-SNARKs) are an efficient family of NIZK proof systems that are constructed in the Common Reference String (CRS) model and due to their succinct proofs and very efficient verification, they are widely adopted in large-scale practical applications. In this thesis, we study zk-SNARKs from two perspectives, namely reducing trust and improving security in them. In the first direction, we investigate how much one can mitigate trust in pairing-based zk-SNARKs without sacrificing their efficiency. In such constructions, the parties of protocol will obtain a certain level of security even if the setup phase was done maliciously or the secret information of the setup phase was revealed. As a result of this direction, we present some efficient constructions that can resist against subverting of the setup phase of zk-SNARKs and achieve a certain level of security which is stronger than before. We also show that similar techniques will allow us to mitigate the trust in the trapdoor commitment schemes that are another prominent family of cryptographic primitives that require a trusted setup phase. In the second direction, we present some efficient constructions that achieve more security with minimal overhead. Some of the presented constructions allow to simplify the construction of current UC-secure protocols and improve their efficiency. New constructions can be directly deployed in any novel protocols that aim to use zk-SNARKs. Some of the proposed zk-SNARKs are implemented in Libsnark, the state-of-the-art library for zk-SNARKs, and empirical experiences confirm that the computational cost to mitigate the trust or to achieve more security is practical.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

privacy, cryptography

Citation