Geneetilise tagasiside mõju ravijärgimusele ja ravi tulemuslikkusele

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada, kas personaalse geneetilise tagasiside saamine parandab hüpertensiooni põdevate patsientide ravijärgimust ja ravi tulemuslikkust. Andmed pärinevad klaster-randomiseeritud korduvmõõtmistega uuringust "Indimed hüpertensioon". Analüüsimiseks kasutatakse lineaarseid ja logistilisi segamudeleid, mida töö esimeses osas kirjeldatakse ning mille puhul selgitatakse ka parameetrite hindamist. Lisaks antakse ülevaade rakendustarkvarade R ja SAS võimalustest klaster-randomiseeritud korduvmõõtmistega andmete analüüsimiseks. Töö teises osas kirjeldatakse "Indimed hüpertensioon" uuringut, misjärel andmeid analüüsitakse. Töö teine osa on pühendatud "Indimed hüpertensioon" uuringu andmete analüüsile eelnevalt kirjeldatud metoodika abil. Uuringust selgus, et tagasiside andmisel on pikaajaline efekt süstoolse vererõhu muutumisele ning tagasisidet saanutel langeb vererõhk enam kui tagasisidet mittesaanutel. Lisaks selgus, et kõrge mittegeneetilise riskiga (s.o kõrge üldise südame-veresoonkonnahaigustesse haigestumise riskiga) patsiendid võtavad ravimit paremini kui mittekõrge mittegeneetilise riskiga patsiendid.

Description

Keywords

klaster-randomiseerimine, korduvmõõtmised, kõrgvererõhutõbi, segamudel, ravijärgimus, geneetiline risk, genetic risk, following treatment, mixed models, hypertension, repeated measurements, cluster-randomizing

Citation