Personaalsete väärtuste seosed tervisega seotud heaoluga: rahvusvaheliste andmete analüüs

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev uuring põhines Schwartzi baasväärtuste uuringutel. Uuriti tervisega seotud heaolu seoseid personaalsete baasväärtustega. Varem on võrreldud omavahel traditsioonilisi ja modernseid väärtusi ning leitud mõlema puhul nii tervist positiivselt kui negatiivselt mõjutavaid aspekte. Lisaks on leitud kohati vastukäivaid tulemusi Hedonismi osas, samuti on uuritud riskikäitumist ja emotsionaalselt raske olukorraga toimetulekut. On väidetud, et tervis ei ole väärtuste mudeli osa, sest see ei ole ühegi väärtusega konkreetselt seotud. Samas võiks väita, et tervis on kõigi väärtuste mingi väike osa. Uuringus kasutati PVQ-R väärtuste ja RAND-36 tervisega seotud heaolu küsimustikke. Ainus hüpotees, mis leidis kinnitust, oli Stimulatsiooni seos hea vaimse tervise väärtustamise osas. Ainus baasväärtus, mis oli seotud tervisega seotud heaoluga, oli Hedonism. Lisaks leiti teisi varasemaid tulemusi täpsustavaid tulemusi.

Description

Keywords

Citation