Männiku Metsatalu suitsusauna juurdeehitusprojekti koostamine

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Lõputöö "Männiku Metsatalu suitsusauna juurdeehitusprojekti koostamine" eesmärk oli luua tellija vajadusi rahuldav, miljöösse sobiv ja ehitusseadustele vastav terviklik arhitektuurne ja ehituslik lahendus Männiku Metsatalu suitsusauna juurdeehitusele. Lõputöö rakenduslik eesmärk oli projekteerida ja vormistada nõuetekohane ehitusprojekt, mida oleks võimalik esitada Mulgimaa Arenduskojale ettevõtluse arendamise toetuse taotlemiseks. Töö on jaotatud kaheks: teoreetiline osa ja rakenduslik osa. Teoreetiline osa annab ülevaate Männiku Metsatalust ja olemasolevast suitsusaunast, tutvustab projekti lähteülesannet, Leader-toetusprogrammi ja ideest lahenduseni jõudmist ning peatub Männiku Metsatalu suitsusauna juurdeehitusprojekti erinevatel teemadel. Töö rakendusliku osa moodustab Männiku Metsatalu suitsusauna juurdeehitusprojekti seletuskiri ja joonised. Koostöö erinevate oma ala spetsialistidega ning põhjalik ettevalmistus päädis sellega, et lõputööks püstitatud eesmärk sai edukalt täidetud – nõuetekohane ehitusprojekt sai õigeaegselt esitatud ning tulemusena sai Männiku Metsatalu projekti ehitamiseks soovitud rahalist toetust

Description

Keywords

üliõpilastööd, suitsusaunad, projekteerimine, juurdeehitised, projektid (tehn.)

Citation