Les équivalents français des adverbes estoniens " kuuldavasti " , " nähtavasti " et " silmanähtavalt " . Analyse sur la base du corpus parallèle

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on esmalt välja selgitada, millised prantsuskeelsed vasted esinevad eestikeelsetele modaaladverbidele kuuldavasti, nähtavasti ja silmanähtavalt, seejärel uurida, kas antud adverbid ja nende vasted on seotud tajuverbidega, millest nad on tuletatud (kuulma ja nägema). Analüüsitav korpus on koostatud eesti-prantsuse paralleelkorpuse baasil, mis sisaldab nii eesti- kui ka prantsuskeelseid ilukirjanduslikke ja mitte-ilukirjanduslikke tekste. Korpus sisaldab kokku 385 lauset, millest 312 pärinevad eestikeelsetest ja 73 prantsuskeelsetest tekstidest. Adverbidepõhine jaotus oli järgmine: kuuldavasti esines 16 näitelauses, nähtavasti 336 ja silmanähtavalt 33 lauses.
Dans le présent travail, nous étudierons quels sont les équivalents français des adverbes modaux estoniens kuuldavasti, nähtavasti et silmanähtavalt, qui sont dérivés des verbes de perception kuulma (‘entendre’) et nägema (‘voir’). Nous voulons savoir s’il existe encore un lien entre les adverbes et les verbes de perception (tout autant en estonien qu’en français).

Description

Keywords

prantsuse keel, määrsõnad, korpused (keelet.)

Citation