Rekombinatiivse helikaasi Irc3 C- ja N-terminaalsete domeenide funktsioonide analüüs

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Mitokondriaalse DNA terviklikkus on vajalik aeroobseks hingamiseks. S. cerevisiae tuuma genoomilt kodeeritavad valgud on vajalikud mitokondriaalse DNA metabolismiks, nende hulgas ka helikaasid. DExH/D-box perekonna helikaas Irc3 on otseselt seotud S. cerevisiae mitokondriaalse DNA metabolismiga. Helikaaside lisadomeenid varieeruvad funktsioonilt ning struktuurilt. Antud töö eesmärk oli teostada Irc3 valgu N- ja Cterminaalsete domeenide biokeemiline analüüs. Tööst selgus, et Irc3 valgu N-terminaalne domeen on DNA poolt stimuleeritud ATP hüdrolüüsimise aktiivsusega, kuid C-terminaalne domeen mitte. C-terminaalne domeen seondus Holliday ühendust meenutava substraadiga sarnase afiinsusega kui metsiktüüpi Irc3 valk, kuid N-terminaalne domeen antud katsesüsteemis DNA-d märgatavalt ei sidunud.

Description

Keywords

Irc3, helikaas, mitokonder, biokeemiline analüüs, valgu puhastamine

Citation