Peresuhete ja pereliikmete dieedipidamise mõju häirunud söömiskäitumisele: longituuduuring

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida peresoojuse, väärkohtlemise, pereliikmete ja eelkõige ema dieedipidamise kaugeleulatuvat mõju häirunud söömiskäitumisele populatsioonipõhisel valimil. Lisaks uuriti peresuhete ja pereliikmete dieedipidamise koosmõju buliimilisele käitumisele ja kõhnuseihalusele 18- ja 25- aastastel naistel ja meestel. Tulemused näitavad, et naiste puhul on nii peresuhetel kui ka pereliikmete dieedipidamisel oluline mõju häirunud söömiskäitumisele mõlemas vanuses, ema dieedipidamisel ilmnes mõju kõhnuseihalusele 25- aastaselt. Meeste puhul ei avaldanud peresuhted olulist mõju, küll aga oli täheldatav pereliikmete dieedipidamise mõju ning sarnaselt naistele ema dieedipidamise mõju kõhnuseihalusele 25- aastaselt. Ilmnes ka peresoojuse ja väärkohtlemise ning pereliikmete dieedipidamise koosmõju naiste häirunud söömiskäitumisele. Meeste puhul ilmnes väärkohtlemise ja pereliikmete dieedipidamise koosmõju.

Description

Keywords

Citation