Koolipsühholoogide ning II ja III kooliastme õpilaste hinnangud probleemvaldkondade esinemissagedusele ning abi otsimise eelistused

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Laste ning noorte vaimse tervise näitajad nii Eestis kui ülemaailmselt viitavad suurele vaimse tervise probleemide levikule. Samal ajal on puudus ka koolipsühholoogidest ning teistest lastega töötavatest vaimse tervise spetsialistidest. Magistritöös paluti Eesti põhikoolide IV kuni IX klasside õpilastel (N=388) hinnata erinevate vaimset tervist mõjutavate probleemide esinemissagedust ning vajadust abi järele nende probleemidega tegelemisel. Samuti uuriti õpilaste eelistusi, kelle juurde nad pöörduksid abi saamiseks. Levinuimad probleemid õpilastel olid üleväsimus, esinemisärevus, koolistress, testiärevus ning verbaalse kiusamise ohriks olemine. Kõige rohkem märkisid õpilased, et vajavad abi matemaatika, koolistressi, ebakindlusega tulevikus töötamise suhtes, üleväsimuse ning tunnetusprotsessidega. Kõige rohkem pöörduksid õpilased abi saamiseks pere, eelkõige ema ja isa juurde. Õpilaste sagedaseimate probleemide ning koolipsühholoogide peamiste tegutsemisvaldkondade vahel ilmnes positiivse korrelatsioon, kuid koolipsühholoogid olid viimaste seas, kelle poole õpilased abi saamiseks pöörduksid. Töö lõpus on välja toodud soovitused edasiseks.

Description

Keywords

vaimne tervis, õpilaste probleemid, abi saamise võimalused, suhted, mental health, pupils’ problems, possibilities for help, relationships

Citation