Betti Alver inglise keeles

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Betti Alver, üks eesti luule ja kultuuri suurkujusid, ei ole ingliskeelses kultuuriruumis päris tundmatu. Tõlkeid otsides oli siinkirjutaja isegi üllatunud, kui palju neid lõpuks kogunes ja kui püsiv on ajas olnud huvi ja tahe Alverit tõlkida. W. K. Matthews, üks siinses töös käsitletud tõlkijatest, väidab eessõnas oma tõlkeantoloogiale, et kui poleks keelebarjääri, võiksid Alver ja mitmed teised eesti luuletajad olla maailmakuulsad. Viimast väidet akadeemiline uurimus muidugi kinnitada ei saa, küll aga vaadata, missugusena ilmub on Alver teisel pool keelebarjääri. Paratamatult on Betti Alveri esitlemine ingliskeelses kultuuriruumis tihedalt seotud ka eesti kultuuri esindamisega. Siinne töö ongi kantud huvist, missuguse luule leiaks eest inglise keelt kõnelev inimene, kes praegusel hetkel huvituks Eestist ja Alverist; kuidas oleks see luule raamistatud ja serveeritud.

Description

Keywords

student works, translation, interpreting, üliõpilastööd, tõlkeõpetus, Alver, Betti, luule, inglise keel, tõlkimine, tõlkeanalüüs, magistritööd

Citation