Huvijuhi võimalused hariduslike erivajadustega õpilase toimetuleku toetamiseks koolis

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Abstract

Description

Keywords

üliõpilastööd, erivajadustega lapsed, hariduslikud erivajadused, huviharidus

Citation