Eesti keel kõrghariduse ja teaduskeelena

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tallinna Ülikool

Abstract

Eestikeelse kõrghariduse kvaliteedi oluline tagatis on selge, täpne kõrgtasemel õppe- ja teaduskeel. Seda ei toeta aga kõrghariduse rahvusvahelistumine ega ka teadustöö hindamiskriteeriumid. Eesti riiklike strateegiate vahel on seni lahendamata vastuolusid. Kuigi Eesti kõrgharidusstrateegia ja Eesti keele arengukava järgi tuleks Eestis edendada igas teadusvaldkonnas ja kõigil õppeastmeil eestikeelset teadust ja kõrgharidust, peaks Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia kohaselt eriti doktoriõpe olema ingliskeelne. Seepärast on vaja kindlaks teha, millisel tasemel on kõrgkoolides kasutatav eesti keel ning kuidas seda arendada nii, et ei kannataks emakeelne kõrgharidus ega võõrkeelne rahvusvaheline teadussuhtlus.

Description

Keywords

keeleoskus, võõrkeelne õpe, keelekasutus, eesti keel, teadus, kõrgharidus

Citation

Collections