Töö laste, noorte ja peredega Hollandis organisatsiooni Spirit näitel

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida Hollandi laste, noorte ja peredega töötavate spetsialistide tõlgendusi oma tööle ja eelistusele paigutada lapsi pigem kasuperesse kui lastekodusse. Uurimuse peamine tulemus on see, et praktikud nägid oma ülesandena eelkõige toetada lapse kasvamist peres, sest leiti, et see on efektiivsem ja odavam kui nende kodust eemaldamine. Toetati ka prostituutidest ja alkohoolikutest ning uimastisõltlastest lapsevanemaid. Perede toetamiseks eelistati aktiveerida selle lähivõrgustikku ja ümbritsevat kogukonda. Kasuperesid eelistati lastekodudele, sest need vastasid paremini lapse arenguvajadustele kui lastekodu ning olid viimasest odavam abivorm. Töö immigrantidega oli omanäoline peamiselt nende keerulisema positsiooni tõttu ühiskonnas, kultuuriliste erinevuste tõttu kasvatuses ja sotsiaalsete probleemide erineva lahendamise tõttu. Saavutamaks nendega parema koostöö ja üksteise mõistmise, palgati samast rahvusest sotsiaaltöötajaid. Eesti jaoks on käesolevas uurimuses mitu olulist sõnumit. Esiteks, odavam ja efektiivsem on toetada peret oma lapse kasvatamisel. Abistada tuleb ka prostituute, kes on oma lastega avalikkuse küllalt eest varjus, see aitab ennetada väikeste probleemide kasvamise suuremateks probleemideks, mille lahendamine nõuab juba suuremaid ressursse. Teiseks on oluline kaasata kodanikke erinevate sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. Viimaks tuleb tugevdada kasuperes hooldamist, sest see on efektiivsem kui laste kasvatamine lastekodus. Pakkudes kasuperedele tuge, suurendame kasulapse heaolu ja soodustame tema arengut vastutustundlikuks kodanikuks.

Description

Keywords

Citation