Rahvusvaheline noorsootöö - noorsootöötajate kogemus

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimuses osalejate arvamuses kõlas läbi tugev seos rahvusvahelisel noorsootööl ja peamiselt välisriigi partneritega noorteprojektide läbiviimisel. Eelkõige nähti rahvusvahelise noorsootöö toimumiskohana välismaad ning peamiselt peeti rahvusvaheliste noorteprojektide all silmas Erasmus+ programmi noortevahetusi. Samuti peeti rahvusvahelise noorsootöö lahutamatuks osaks mitteformaalset õpet, ilma milleta ei nähtud tõhusat rahvusvahelist kogemust võimalikuna. Enim noortele mõju avaldavaks peeti samuti välismaal noortevahetusel osalemist. Mõju, mida noortel nähti sellest saavat puudutas ka tolerantsemaks ning sallivamaks muutumist lisaks silmaringi avardumisele ning kogemustest õppimisele ja suhtlusjulguse ja -oskuse arendamisele. Lisaks leiti rahvusvahelise noorsootöö seos pagulasteema leevendamisega meie ühiskonnas, kus rahvusvahelistes projektides teistest kultuuriruumidest pärit inimestega kokku puutunud noori peeti tolerantseteks ja sallivateks ka meie riiki saabuvate pagulaste suhtes. Noorsootöötajad on kasutanud rahvusvahelisi noorteprojekte ka selleks, et noored taas motivatsiooni leiaks ning oskaks oma elule suunda valida läbi seal osaledes õpitu ja kogetu. Noorsootöötajad nägid endil parimaid rahvusvahelisest noorsootööst saadud kogemusi just keerukatest mitmekultuurilistest olukordadest välja tulles ning sellest õppides. Samuti peeti oluliseks enda tolerantsemaks ja kannatlikumaks muutumist. Nenditi, et siiski on rahvusvahelise noorsootööga tegelejaid vähe ning neid võiks rohkem olla, sest ka noorte huvi selliste tegevuste vastu on väga suur. Teise Euroopa noorsootöö konverentsi deklaratsioonis (2015) tuuakse välja tagajärjed, mis noorsootöö tähelepanuta jätmisega kaasnevad. Nendeks on lahtiütlemine vastutusest järgneva põlvkonna ees, misläbi kaotatakse võimalus tänapäevase Euroopa kodanikuühiskonna tugevdamiseks ning noorsootöö mittetoetamine, mis nõrgendab noorte töötuse ja äärmusluse probleemidega toimetuleku võimekust. Seega on oluline jätkata noorsootööd ka rahvusvahelisel tasandil, mis on eriti oluline üha multikultuursemaks muutuvas Euroopas noorte väärtuste kujundamisel.

Description

Keywords

Citation