The genitive alternation in Estonian learner English - a forced choice task

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö eesmärk on uurida, kuidas kasutavad eestlastest inglise keele õppijad inglise keele genitiivi vorme ning kas võrreldes inglise keelt emakeelena kõnelevate inimestega on eestlaste inglise keele genitiivi vormide kasutus erinev või sarnane. Töö alguses on sissejuhatus, millele järgneb teooria inglise keele genitiivi vormide kohta (mis see on ja mis faktorid seda mõjutavad). Keskendutakse kahele peamisele faktorile – elususele ja pikkusele. Sellele järgneb kirjeldus Anette Rosenbachi (2005) sunnitud valiku katsest, mis viidi läbi inglise keelt emakeelena kõnelevate inimeste seas. Töö empiiriline osa kirjeldab käesoleva töö raames läbi viidud katset inglise keele õppijatega, mis põhineb samadel küsimustel, mis Rosenbachi katse. Seejärel on esitatud katsetulemused, mis näitavad, et eesti keelt emakeelena kõnelevate inglise keele õppijate ja inglise keelt emakeelena kõnelejate genitiivi valikud on sarnased. Töö lõpeb kokkuvõttega.

Description

Keywords

inglise keel, genitiiv, keeleteadus

Citation