Isiklike väärtuste seos subjektiivse heaoluga üldvalimi ja nõustamiskeskuse klientide näitel

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas uurimistöös uuriti isiklike väärtuste seoseid subjektiivse heaolu indikaatoritega: positiivse ja negatiivse afektiivsusega ning eluga rahuloluga üldvalimi ja nõustamiskeskuse klientide näitel. Eesmärk oli teada saada, millised isiklikud väärtused on seotud subjektiivse heaoluga ning kas esineb erinevusi väärtuste prioriteetides kahe valimi vahel. Andmed koguti veebipõhise küsitluse teel, mis koosnes ankeedist, negatiivsete-positiivsete emotsioonide skaalast (NEPO), eluga rahulolu küsimustikust (SWLS) ning väärtuste portreeküsimustikust (PVQ-R). Ennustuste kohaselt (hüpotees H1a) kinnitasid tulemused positiivset seost stimulatsiooni ja positiivse afektiivsuse vahel. Ilmnes ka positiivne seos avatus muutusele ja positiivse afekti vahel, kuid mitte eluga rahuloluga, mis kinnitas osaliselt hüpoteesi H1.Vastupidiselt ennustustele ilmnes positiivne seos tervise ja eluga rahulolu vahel ning negatiivne seos võimu ja eluga rahulolu vahel. Töös arutletakse tulemuste võimalike tähenduste üle.

Description

Keywords

isiklikud väärtused, subjektiivne heaolu, eluga rahulolu, personal values, subjective wellbeing, satisfaction with life

Citation