Ettevõtjate ja töövõtjate võimalike erinevuste otsing tähelepanu, kontrolli, ning impulsiivsuse ja isiksuse enesekohaste hinnangute küsimustike andmete alusel

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimuse eesmärk oli ettevõtjate ja töövõtjate võimalike erinevuste otsimine tähelepanu, kontrolli, ning impulsiivsuse ja isiksuse enesekohaste hinnangute küsimustike andmete alusel. Gruppide võrdlemiseks kasutati isiksuse negatiivsete tuumikhinnangute küsimustikke (Luuk, 2013) ja isiksuseomaduste küsimustikku EPIP-NEO (Mõttus et al, 2006). Saadud tulemused näitavad, et olulisemad erinevused ettevõtjate ja töövõtjate vahel esinevad tähelepanu kontrollis, mis on nii mees- kui naisettevõtjatel kõrgem. Välise kontrolli määr on kõrgem töövõtjatel. Erinevusi leiame ka oma headuse upitamises teiste kaudu ning positiivses kärsituses, mille mõlemad näitajad on ettevõtjate seas kõrgemad. Isiksuse baasomaduste põhjal saadud erinevused näitavad, et naissoost ettevõtjail on kõrgemad masenduse ning madalamad leplikkuse ja sotsiaalsuse dimensiooni tulemused.

Description

Keywords

Citation