Eesti teismeliste väärtuste seosed kohanemise ja lähisuhetega

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada Eesti teismeliste autonoomia ja seotuse seos psühholoogilise kohanemise ja rahuloluga lähisuhetes. Lisaks uurisin, millised on soolised erinevused autonoomia ja seotuse väärtustamises, lähisuhetega rahulolus ning psühholoogilises kohanemises. Uurimuses osales 197 õpilast viiest Tartumaa koolist. Uurimiseks kasutasin kahte meetodit: psühholoogilise kohanemise hindamiseks lapse PAQ küsimustikku (Tulviste & Rohner, 2010) ning autonoomia ja seotuse küsimustikku (Keller, 2007). Üldiselt peavad Eesti teismelised oluliseks nii autonoomiat kui ka seotust. Tulemustest selgus, et omavahel olid positiivselt seotud autonoomia ja emotsionaalne ebastabiilsus ning seotus ja sõltumine teistest. Samuti selgus, mida olulisemaks peetakse seotust, seda rohkem ollakse rahul suhetega vanematega.

Description

Keywords

autonoomia ja seotus, psühholoogiline kohanemine, lähisuhted, teismelised, vanemad, sugu, autonomy and relatedness, psychological adjustment, close relationships, teenagers, parents, gender

Citation