Isikuandmete kaitse seaduses reguleeritud võlasuhte rikkumisega seonduva isikuandmete töötlemise õiguspärasus isikuandmete kaitse üldmääruse kontekstis

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool