Haskelli teegi Euterpea uurimine

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida ja anda ülevaade Haskelli teegist Euterpea. Töös sisalduvat materjali saab kasutada lisaõppematerjalina Haskelli konstruktorite ja tüüpide õpetamisel. Euterpea on Haskelli teek, mis võimaldab muusikateoste koostamist, helisignaalide loomist ja nende töötlemist. Töös on välja toodud, kuidas luua heliteoseid ja neid esitada, luua helisignaale ja neid töödelda ning kuidas tekitada uusi instrumendi helisid. Lisaks on näiteprogrammide abil lahti seletatud teegi funktsioonid. Töö lõpuosas on ülevaade Euterpea kohta valmivast õpikust „Haskell School of Music“.
The purpose of this Bachelor thesis is to give an overview of Haskell library Euterpea. It can be used as an additional teaching material for constructors and types in Haskell. Euterpea is a Haskell library that can be used to make musical compositions or create and process audio signals. This paper describes Euterepa library’s possibilities how to make musical compositions, process signals and create them and how to generate new sounds for instruments. Also its functions are described through example programs. Finally, this paper gives a small overview of the textbook about Euterpea.

Description

Keywords

Citation