Kaldataimestik kui dünaamiline ökoton: tähtsus ja Eesti floora kirjeldus

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada maismaa ja mageveekogude piiril asuvat siirdeala kui ökotoni ning koostada ülevaade Eesti looduslike jõgede ja järvede kallastel kasvavatest taimeliikidest. Töö teroreetilises osas antakse ülevaade kaldataimestiku levikut ja liigilist mitmekesisust mõjutavatest teguritest ning kaldataimestiku ökoloogilisest rollist. Uurimuslik osa koosneb kirjanduse põhjal koostatud Eesti kaldataimede nimekirjast ja selle kirjeldusest.

Description

Keywords

ökoton, mageveekogud, kaldataimestik, märgalad

Citation