Arüülsüsivesinike retseptori agonistide ja antagonistide mõju inimese pankreasejuha adenokartsinoomi rakkude geeniekspressioonile

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Arüülsüsivesinike retseptor (AHR) on transkriptsioonifaktor, mis on oluline erinevate keskkonnakemikaalide lagundamisel. Mitmes inimese kasvajas, sealhulgas pankreasejuha adenokartsinoomis (PDAC) on näidatud AHR-i üles regulatsiooni. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida AHR-i funktsionaalsust inimese PDAC rakkudes. Eksperimentide tulemusena selgus, et AHR on ekspresseeritud erinevatel tasemetel PDAC rakuliinides. Lisaks täheldati, et AHR on oluline rakkude kasvul ja indutseerib SU.86.86 ja BxPc-3 rakuliinides COX2, PD-L1 ja IDO1 ekspressiooni. Antud geene on varasemalt seostatud vähirakkude invasiivsuse ja proliferatsiooni suurenemisega ning apoptoosi inhibitsiooni ja immuunsüsteemi vältimisega.

Description

Keywords

arüülsüsivesinike retseptor, inimese pankreasejuha adenokartsinoom, IDO1, COX2, PD-L1

Citation