Replikatiivse helikaasikompleksi MCM2-7 subühikute taseme reguleerimine oksüdatiivse stressi sensorvalk KEAP1 poolt

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Replikatiivne helikaasikompleks MCM2-7 omab väga olulist rolli DNA replikatsiooni initsiatsioonis ja selle regulatsioonis. Oksüdatiivse stressi sensorvalk KEAP1 interakteerub helikaasi subühikutega MCM3 ja MCM7, kuid selle interaktsiooni roll rakus ei ole teada. Saamaks teada, kas KEAP1 osaleb selle interaktsiooni kaudu MCM2-7 kompleksi taseme regulatsioonis, viidi läbi kotransfektsiooni katsed KEAP1 valku ja MCM subühikuid ekspresseerivate plasmiididega. Selle töö tulemusena leiti, et kõikide MCM2-7 subühikute taset reguleeritakse metsiktüüpi KEAP1 poolt, kuigi selle protsessi sõltuvus KEAP1 otsesest interaktsioonist MCM3 ja 7 subühikutega vajab täiendavaid uuringuid.

Description

Keywords

replikatsiooni initsiatsioon, MCM2-7, KEAP1

Citation