Eesti keele korpuste praktika

Date

2009-10-29T14:20:32Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

BeSt programmi toetusel loodud e-kursus "Eesti keele korpuste praktika" on mõeldud Tartu Ülikooli eesti keele eriala magistrandidele (aine FLEE02.100) ning see koondab andmeid eesti keele korpuste, nende eripärade ja kasutamisvõimaluste kohta keeleuurija jaoks. Kursus keskendub peamiselt veebis kasutatavate korpuste koostamispõhimõtete tutvustamisele ning koondab internetipõhiste otsimootorite kasutusjuhendid. Kursuse käigus õpitakse tundma ja kasutama eesti keele korpusi, neist uurimistööks vajalike andmeid kätte saama ning keelelist materjali töötlema UNIX/LINUX vahenditega. Kursus sisaldab palju praktilisi harjutusi ja näiteid.

Description

Keywords

keeleteadus, lingvistika, eesti keel, korpuslingvistika, eesti keele korpused, sagedussõnastikud, BeSt programm

Citation