Ülevaade kutsehariduse- ja tööturualasest statistikast, projektidest ja uuringutest Eestis 2012. aastal

Abstract

Käesoleva kogumikuga on koostatud nimekiri ning lühikokkuvõtted uuringutest, mis puudutavad kutseharidust ja tööturgu ja on valminud 2012. aastal. Ülevaade on antud nii uuringufirmade poolt teostatud uuringutest, ministeeriumite uuringutest kui ka üliõpilaste teostatud diplomitöödest.

Description

Keywords

haridusuuringud, tööhõive, kutseõpe, tööjõud, uuringud, tööturg, kutseharidus, elukestev õpe

Citation

Collections