Metüültransferaaside ko-faktori TRMT112 mutatsioonanalüüs

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Metülatsioon on biokeemiline protsess, mis omab mitmeid olulisi rolle geenide ekspressioonis ja kasvajate tekkes. Reguleerimata metülatsioon on tihedalt seotud paljude terviseprobleemidega. Metülatsiooni viivad läbi metüültransferaasid, mis transpordivad metüülrühma sihtmärgile. Metüültransferaasid vajavad oma metaboolse stabiilsuse ja ensümaatilise aktiivsuse jaoks ko-faktorit TRMT112. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, kuidas mõjutavad TRMT112 mutatsioonid valgu stabiilsust ja ekspressiooni ning seondumist metüültransferaasidega

Description

Keywords

TRMT112, metülatsioon, metüültransferaasid, N6AMT1, WBSCR22, METTL5

Citation