Proteiinkinaaside kvantifitseerimine immobiliseeritud ARC-Lum(Fluo) sondidega

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja töötada aktiivse proteiinkinaasi kontsentratsiooni määramise meetod. Meetod põhineb PKA ja teiste AGC rühma kinaaside suhtes kõrge afiinsusega biotinüleeritud ARC-Lum(Fluo) sondide kasutamisel. Kompleksis sihtmärkvalguga muutuvad ligandi luminestsentsomadused tugevalt, võimaldades aktiivse kinaasi kontsentratsiooni määramist. ARC-Lum(Fluo) sondide pikk eluiga võimaldab aeglahutusega luminestsentssignaali mõõtmist, millega saavutatakse parem signaal-müra suhe ning kõrgem tundlikkus. Välja töötatud meetod on lihtne, kiire, madala reagentide kuluga ja lubab pikomolaarsete kinaasi kontsentratsioonide tuvastamist ja kvantifitseerimist.

Description

Keywords

proteiinkinaasid, proteiinkinaaside inhibiitorid,, proteiinkinaaside määramine, aeglahutusega luminestsents, ARC-Lum(Fluo) sondid

Citation