Reeglipõhine lausekonstruktsioonide lihtsustaja eestikeelsetes tekstides

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Selles bakalaureusetöös tutvustatakse praktilise osana tehtud keeleõppijatele mõeldud veebirakendust, mis lihtsustab eestikeelse teksti lausestruktuuri. Programmi eesmärk on teha liitlausest etteantud reeglite põhjal eesti keele grammatikale vastavad lihtlaused. Rakenduse loomisel toetuti eesti keele analüüsimiseks mõeldud tehnilistele vahenditele, võtmetähtsusega on osalausestaja, kuid kasutati veel süntaksianalüsaatorit, morfoloogilist analüsaatorit ja morfoloogilist süntesaatorit.
This Bachelor's thesis introduces an implemented web-based application that simplifies text in Estonian syntactically. The app is meant for language learners and its main propose is to make grammatically correct simple sentences from composite sentences by the given rules. This application relies on tools that are meant for text analysis in Estonian, mainly a clause segmenter, but syntactic and morphological analysers and a morphological synthesizer are used as well.

Description

Keywords

Citation