Õmbluskunst keskaegsetes linnades: Tallinna Jahu tn arheoloogiliste leidude näitel

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Magistritöö "Õmbluskunst keskaegsetes linnades Tallinna Jahu tn arheoloogiliste leidude näitel" uurib õmblusjälgedega tekstiilileide keskaegsetest linnadest, põhitähelepanuga Jahu 6 / Väike-Patarei 1 (Tallinn) kaevandi materjalil. Töö on isiklikule käsitöökogemusele toetuv ja tehnikatele keskenduv esemeuurimus. Magistritöö on seotud arheoloogiaga, üritades esemekatketest õmblemise jälgi otsides heita valgust esemete elukäigule minevikus. Töö koosneb kolmest peatükist ja lisadest. Esimene peatükk vaatleb teema varasemat uurimist, arutleb töös kasutatud terminite üle ja kirjeldab uurimismetoodikat. Teine peatükk annab ülevaate tekstiilikatketel tuvastatud pistete ja õmbluste tüüpidest ning teeb kokkuvõtted nende esinemissagedusest uuritud leidudel. Kolmas peatükk vaatleb tekstiilikatketel leiduvaid kasutusjälgi ja kirjeldab esemeid, mida õnnestus tekstiilikatkete hulgas leida.

Description

Keywords

magistritööd, rõivastus, keskaeg, õmblemine, arheoloogilised leiud

Citation