Eesti teaduse rahastamise rahvusvaheline võrdlevanalüüs

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva raporti eesmärgiks on rahvusvahelise võrdlevanalüüsi kaudu anda poliitikasoovitusi Eesti teaduse finantseerimise kohta. Raportis püütakse anda vastused küsimustele, kuidas tagada et uued ja arenevad, samuti ka riigile strateegiliselt olulised teadusvaldkonnad saaksid riigipoolse rahastuse sealjuures jälgides, et konkurentsipõhiste meetmete pakett süsteemis ei muutuks riigi seisukohast võttes liiga kalliks administreerida. Lisaks eeltoodule püütakse vastata küsimusele, kuidas kujundada tasakaalu oluliste teadussuundade sihipärase arendamise ja lühiajaliste projektipõhiste finantseerimisvõimaluste vahel (et viimased ei hakkaks domineerima pikaajaliste eesmärkide üle). Pikaajalisi eesmärke uuritakse raportis riikide teadus-, arendustegevuse ja innovatsiooni (TAI) strateegiate alusel, viies need kokku riikide avaliku ja erasektori poolse TA finantseerimise kontekstis. Raportis koondatakse tähelepanu ka väikeriigi rollile Euroopa teaduse integratsiooniprotsessides.

Description

Keywords

spetsialiseerumine, rahvusvahelistumine, arendustegevus, finantseerimine, innovatsioon, võrdlevuuringud, rahastamine, teadus

Citation

Collections