Wolframiini ekspressiooni mõju dopamiini retseptorite signaaliülekanderadadele

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Radioligandi (3H-SCH23390) sidumiskatsetes võrreldi D1-tüüpi retseptorite ekspressioonitaset metsiktüüpi ja Wfs1 kõksgeensetes hiirtes. Esimest korda suudeti näidata otsest seost wolframiini ja D1-tüüpi retseptorite ekspressioonitaseme vahel (Tekko et al. 2017). D1-tüüpi retseptorite hulk mõlemat tüüpi hiirte vahel oli statistiliselt erinev. Lisaks nähti fluorestsentsmikroskoopia katsetes, et WFS1-e ekspressioon sellise katsemudeli puhul D2 retseptorile ligandi seostumist ei mõjuta.

Description

Keywords

Dopamiini retseptor, wolframiin, radioligandi sidumiskatse, fluorestsentsmikroskoopia

Citation