Infrapunaspektroskoopia kasutamine Zaoneega kihistu fosfaatide iseloomustamiseks

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaurusetöö eesmärgiks oli tutvuda infrapunaspektroskoopia meetodi ning selle rakendamisvõimalustega. Töö raames uuriti erineva ümberkristalliseerumisastmega apatiitset materjali Zaoneega kihistu (Karjala) ligikaudu 2 miljardi aasta vanustes orgaanikarikastes setendites. Tööst järeldub, et infrapunaspektroskoopia meetodi kasutamine ning saadud tulemuste kõrvutamine skaneerivelektronmikroskoopia kujutistega, võimaldab määrata apatiidi kristallstruktuuris toimunud ioonvahetusi ning ümberkristallisatsiooniastet. Uuritud proovides saab tulemustest lähtuvalt eristada sekundaarset hüdrotermaalse päritoluga karbonaathüdroksüülapatiiti ning settelist erineva diageneetilise-moondelise astmega primaarset karbonaatfluorapatiiti ehk frankoliiti. Infrapunaspektroskoopia sobib hästi mineraali kristallstruktuuris toimunud ioonasenduste tuvastamiseks, kuid selle kasutamine orgaanikarikka setendi puhul on keeruline. Orgaanikarikas materjal raskendab infrapunaspektrite interpreteerimist ning oluline on tulemuste kõrvutamine mingi muu uurimismeetodiga.

Description

Keywords

lõputööd

Citation