Eluga rahulolu, rahulolu koolis ning nende seos digivahendite kasutamisega 7. klassi õpilaste näitel

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas töös uuriti digiseadmete seost kooliga rahulolu ja eluga rahulolu vahel. Uuringu eesmärgiks oli kindlaks teha, kas selliseid seoseid eksisteerib ja kui tugevad need seosed on. Selleks loodi uurimuse tarvis küsimustik, millest antud töös kasutati neid küsimusi, mis puudutasid digivahendite kasutamist, rahulolu koolis ja eluga rahulolu. Küsimustikule vastas 197 seitsmenda klassi õpilast keskmise vanusega 13,37 (SD=0,51). Tulemustest nähtus, et enim olid omavahel seotud eluga rahulolu ja rahulolu koolis. Samuti esines mõõdukas negatiivne seos nutitelefonide kasutamise ja eluga rahulolu kui ka rahuloluga koolis vahel. Digivahendite ja eluga rahulolu ja rahuloluga koolis vahel statistiliselt olulisi seoseid ei leitud. Tulemustest järeldati, et kuigi digivahendite asjalikult kasutamine ei olnud seotud kooliga/eluga rahuloluga, peab silmas pidama asjaolu, et digiseadmete kasutamiseks liiga palju aega ei kuluks.

Description

Keywords

eluga rahulolu, rahulolu koolis, digivahendid, satisfaction with life, satisfaction in school, digital devices

Citation