Erinevused veebi- ja laborikeskkonnas läbi viidud eksperimendi vahel

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uuringu eesmärgiks oli võrrelda erinevusi labori- ning veebieksperimendi tulemuste vahel, viies läbi näotuvastuse eksperimendi nii laboris (n = 665) kui ka veebis (n = 1073). Veebiuuringud viidi läbi, kasutades MTurk keskkonda. Mõlemas uuringus pidid katseisikud vaatama kolme kuni viit videot, milles oli kujutatud vargust. Peale igat videot pidid nad äratundmisreast identifitseerima videos nähtud naised. Tulemused näitasid, et võrreldes laboritingimusega, oli äratundmistäpsus veebis 15% võrra madalam. Lisaks leiti, et kuigi äratundmistäpsus erines katsekeskkondade vahel, oli nii veebi- kui laborikeskkonnas ainsaks äratundmistäpsust statistiliselt oluliselt mõjutavaks muutujaks kurjategijate arv videos. Kindlushinnang enda otsusele oli veebis keskmiselt 14.45% võrra madalam. Antud tulemuste erinevust võis põhjustada katseisikute tähelepanematus katse ajal. Nendest tulemustest hoolimata oli veebis osalenute hinnang enda keskendumisele kõrgem, kuigi teised tulemused seda ei kinnita. Seega võib järeldada, et tähelepanu nõudvate ülesannete puhul on veebitingimuse puhul tulemused võrreldes laboritingimusega halvemad.

Description

Keywords

veebieksperiment, laborieksperiment, kurjategijate tuvastamine, web experiment, lab experiment, facial recognition, eyewitness identification

Citation