Näitleja loomingulise pikaealisuse ja mitmekülgsuse fenomen Salme Reegi näitel

Date

2012-11-02

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Doktoriväitekirjas „Näitleja loomingulise pikaealisuse ja mitmekülgsuse fenomen Salme Reegi näitel“ uuritakse aegruumi mõju näitleja lavalisele väljendusele eelkõige legendaarse eesti näitlejanna Salme Reegi loomingu näitel. Salme Reek (1907–1996) on ainulaadne näitleja, kelle nimega seostub ligi seitse aastakümmet 1906. aastal sündinud Eesti kutselise teatri veidi enam kui saja-aastasest ajaloost ning mitme põlvkonna teatrimälu. Oma näitlejaloomingus püüdis Salme Reek alal hoida mineviku teatri väärtuslikumat osa, psühholoogilisele realismile omast süvenemist tegelaskuju sisemaailma ning avada rollis peituvaid sügavusi lavakunsti arengu käigus kujunenud modernistlikule teatrile omaste väljendusvahenditega. Uurimistöö tulemusena selgus, et näitleja looming on tugevalt seotud ajas muutuva ühiskondlik-kultuurilise taustsüsteemiga. Ümbritsev aegruum suunab näitleja loomingulisi valikud. Näitleja loomingulise pikaealisuse ja mitmekülgsuse oluliseks eelduseks on pidev töö iseendaga ning oskus ja tahtmine ennast kohandada ja arendada vastavalt ümbritseva elu- ja loomingukeskkonna muutustele ja arengutele.
The Doctor’s thesis studies the effect of timespace on the actor’s on-stage expressiveness, above all as exemplified by the life’s work of the legendary Estonian actress Salme Reek. Salme Reek (1907–1996) was an original actress whose creative period covers almost seventy years of the slightly more than a hundred year history of the Estonian professional theatre founded in 1906 and the theatrical memory of more than three generations of the theatre public. In her work, Salme Reek always tried to preserve the more valuable part of the theatre of the past, concentrating on the character’s inner world characteristic of psychological realism, and to open the deeper layers of the roles with the help of the means characteristic of the modernist theatre. As a result of the present study it became apparent that an actor’s work is closely connected with its socio-cultural background of changing times. The surrounding timespace directs the creative choices of an actor. An essential precondition of an actor’s creative longevity and versatility is constant work with herself or himself, an ability and will to adapt and develop in accordance to the changes and development of his or her social and creative environment.

Description

Keywords

näitlejad, näitlemine, rollid (teater), teater, teatriajalugu, Eesti, 20. saj., psühholoogilised aspektid, actors, acting, roles (theatre), psychological aspects, theatre, history of theatre, Estonia, 20. century

Citation