Salme Kultuurikeskuse kogukonnaraamatukogu loomisprotsess ja edasine tegevuskava lähtudes kogukonna huvidest

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Abstract

Töö eesmärgiks on Salme Kultuurikeskuse kogukonnaraamatukogu käivitamine ja tegevuskava koostamine selle kestvaks kasutamiseks. Esimeses osas annan teoreetilise ülevaate rahvaraamatukogude eesmärgist ja nende uuenevast rollist, tutvustan alternatiivseid lahendusi traditsioonilistele rahvaraamatukogudele ja hariduslikke võimalusi raamatukogudes. Praktiline osa tutvustab Salme Kultuurikeskuse kogukonnaraamatukogu loomisprotsessi alates ideeskorjest kuni valmimiseni. Kogukonnaliikmete seas läbi viidud uurimuse tulemusena valmib edasine tegevuskava, mis pakub konkreetseid ideid laialdasemaks kasutamiseks.

Description

Keywords

kogukonnakeskused

Citation