Söömishäirete sümptomite muutused 15-18-aastaste tüdrukute seas: longituuduuring

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli uurida söömishäirete muutumist ning impulsiivsuse rolli muutuste tekkes. Valimi moodustasid 235 - Tartu maakonna 25-st erinevast koolist pärit tüdrukut. Hindamine viidi läbi kolme aastase vahega, 15- ja 18-aastaselt. Impulsiivsuse hindamiseks kasutati Barrati Impulsiivsuse Skaalat ning söömishäirete sümptomite hindamiseks Eating Disorder Inventory-2 kolme alaskaalat. Mann-Whitney test näitas, et EDI-2 skoorid on kolme aasta jooksul tunduvalt suurenenud, kuid regressioonanalüüs ei näidanud söömishäirete muutustesse usaldusväärset impulsiivuse panust.

Description

Keywords

söömishäired, EDI-2, impulsiivsus, isiksusejooned, BIS-11, eating disorders, EDI-2, impulsivity, personal traits, BIS-11

Citation