Romaani "Mitte üksnes sõnad" loomisprotsess ja eneserefleksioon

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistriprojekti käigus eritleb autor oma romaani „Mitte üksnes sõnad“ kirjutamise teekonda: idee kujunemine, loomisprotsess ja romaani avaldamine; reflekteerib enese tugevusi ja nõrkusi ning leiab selle käigus uued õpieesmärgid ja tegevusplaani. Töö esimeses osas vaadeldakse muinasjutu morfoloogiat, võrreldakse Proppi süntagmaatilist mudelit Holbeki paradigmaatilise mudeliga ning rakendatakse neid romaani analüüsis. Magistriprojekti teises osas käsitletakse eneserefleksiooni ja selle mõju teose autorile. Kolmas osa tutvustab romaani loomisprotsessi, järeldusi ja uusi eesmärke.

Description

Keywords

Citation