Clb3-Cdk1-spetsiifilise seondumismotiivi kirjeldamine ja olulisus substraatvalgul Ypr174c

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Tsükliin-sõltuvad kinaasid reguleerivad eukarüootse rakutsükli progressiooni. Tsükliinid vahendavad interaktsioone tsükliin-CDK kompleksi ja substraatvalkude vahel, kuid on spekuleeritud, et tsükliinid on üksteise suhtes reduntantsed. Siiski on näidatud, et varajased tsükliin-CDK kompleksid kasutavad spetsiifilisi seondumismotiive, et kompenseerida oma madalat aktiivsust. Lisaks on tuvastatud mitmed substraadid, mis fosforüleeritakse spetsiifiliselt individuaalsete tsükliin-CDK komplekside poolt. Käesolev töö näitab, et paraloogid Clb3 ja Clb4 on funktsionaalselt erinevad. Lisaks näidatakse, et Clb3-Cdk1 fosforüleerib käävi polaarkehale lokaliseeruvat valku Ypr174c in vivo ning vastav fosforüleerimine on sõltuv lühikesest lineaarsest konsensusjärjestusesest PxxPxF. Ypr174c fosforüleerimise täpsem funktsioon ei ole teada, kuid on võimalik, et Ypr174c fosforüleerimine reguleerib interaktsiooni Polo kinaasiga Cdc5.

Description

Keywords

Cdk1, Clb3, Clb4, rakutsükkel, Ypr174c, Cdc5

Citation