β-laktaamide jääkide määramine piimas biosensori abil

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida penitsilliinide jääkide määramise võimalusi biosensoriga ning võrrelda saadud tulemusi käesoleval ajal laialt kasutatava Delvotesti abil tehtavate piima analüüsidega. Delvotesti määramispiiri kontrollimisel selgus, et penitsilliin G jääkide määramise alampiir on palju madalm kui pakendil märgitud, see tähendab, et test on tegelikkusest palju tundlikum. Delvotesti ning biosensori abil võrreldi ravialuselt lehmalt kogutud piimaproove ning leiti, et erinevatel meetoditel saadud tulemused on väga heas korrelatsioonis.

Description

Keywords

biosensor, Delvotest, penitsilliinid, piima kiire analüüs

Citation