Vardakotid Eesti saartel ja Läänemaal

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Töö andmeanalüüsi eesmärk oli kaardistada ja kirjeldada kõigis Eesti muuseumides olevaid saarte ja Läänemaa etnograafilisi vardakotte, uurida nende kasutusala, suurust, valmistamise materjale, tehnikaid ja kaunistusviise. Lõputöö praktiline eesmärk oli koostada uuritud materjali põhjal trükise makett, lühiülevaade saarte ja Läänemaa vardakottide valmistamise eripäradest, fotod ja legendid piirkondade vardakottide kohta ning seitsme paigale iseloomuliku vardakoti valmistamise õpetust ning lõpuosas fotod tänapäeval kasutusel olevatest vardakottidest koos nende tekke või saamislooga. Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses arutlen Eesti naise võimalike ajendite üle kasutada vardakotti. Teises analüüsin saarte ja Läänemaa vardakotte piirkonniti, toon välja piirkondlikud eripärad. Kolmandas peatükis räägin lõputöö praktilisest osast. Tööl on 4 lisa. Lisa 1 on Eesti kihelkondade kaart 19. sajandil, lisa 2 on vardakottide üldandmete tabel, lisa 3 on vardakottide vaatlustulemused ja lisa 4 on vardakottide trükise makett.

Description

Keywords

üliõpilastööd, kotid, käsitöö, Läänemaa, Hiiumaa, Saaremaa, Muhu, Kihnu, Ruhnu, Noarootsi

Citation