Ühiskondlike ja kultuuriliste väärtuste avaldumine nüüdisaegses lastekirjanduses

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida, millised ühiskondlikud ja kultuurilised väärtused kanduvad lugejani nüüdisaegse lastekirjanduse vahendusel. Bakalaureusetöö keskendub lastekirjanduse teostele, mis on ilmunud viimase kolme aasta jooksul, töös analüüsitakse kaheksat esimesele kooliastmele ehk 7–11-aastastele lastele mõeldud kirjandusteost. Valitud teosed on Andrus Kivirähki „Tilda ja tolmuingel“ (2018), Ilmar Tomuski „Kõik emad on head“ (2018), Kerly Luige „Vahvate hobuste aasta“ (2018), Kristi Piiperi „Kuidas mu isa uue töö sai“ (2018), Priit Põhjala „Onu Mati, loomaarst“ (2018), Tiia Toometi „Mamma, papa ja nende lapsed. Lapsepõlvest saja aasta taguses Tallinnas“ (2018), Kadri Lepa „Tüdruk, kellel oli saladus“ (2017) ja Juhani Püttsepa „Doktor Haldja lood” (2016). Esimeses peatükis antakse ülevaade töö teoreetilisest taustast: avatakse lastekirjanduse mõiste, selgitatakse väärtuskasvatuse olemust ning arutletakse lühidalt lastekirjanduse esteetilise, epistemoloogilise, poeetilise ja kommunikatiivse funktsiooni üle, vaadeldakse lastekirjandust kui väärtushoiakute kujundajat, avatakse selle ühiskondlikke ja kultuurilisi väärtusi ning seotakse lastekirjanduse ea- ja jõukohasuse printsiibi arengupsühholoogiliste käsitlustega. Teises peatükis selgitatatakse, mis alustel on teoste valim moodustatud ning esitatakse lühidalt iga teose sisukokkuvõte. Sellele järgneb kvalitatiivne tekstianalüüs, milles vaadeldakse analüüsitavaid teoseid nende sotsiaalsetest ja kultuurilistest aspektidest lähtudes.

Description

Keywords

Citation